Komornik Sądowy Ryszard Zygmuntowicz

K O M U N I K A T

KOMORNIKA SĄDOWEGO

PRZY SĄDZIE REJONOWYM W CHORZOWIE ZASTĘPCA KOMORNIK DAWID DZIONSKO

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym od dnia 12 marca 2020 roku do 27 marca Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie Zastępca Dawid Dzionsko

nie przyjmuje interesantów - kancelaria zamknięta dla stron.

Prosimy o kontakt z kancelarią drogą telefoniczną, poczty elektronicznej lub korespondencji listowej.

Godziny Pracy
od poniedziałku do piątku od 8 do 16 ~ komornik przyjmuje: wtorki 11-15 , czwartki 11-16
Kontakt
tel. 32 24 10 829 ~ e-mail: chorzow2@komornik.pl
Konto Bankowe
ING Bank Śląski SA 55 10501243 1000 0022 6190 5109
Adres
ul. św. Pawła 4 ~ 41-500 Chorzów
Send an Email