Moja kancelaria

O kancelarii

Kancelaria komornika sądowego Rafała Gizińskiego, która działa przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie, na podstawie przepisów prawnych Kodeksu etyki zawodowej komornika, Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz Kodeksu postępowania cywilnego, prowadzi postępowania egzekucyjne i zabezpieczające w celu dochodzenia roszczeń w sprawach pieniężnych i niepieniężnych, zgodnie z wnioskiem i wyborem wierzyciela – na terenie miasta Chorzów i Świętochłowice.
Opierając swoje działania na wniosku wierzyciela i zgodnie z nim poszukując majątku dłużnika, uzyskujemy niezbędne informacje między innymi z centralnej ewidencji pojazdów, centralnej bazy danych o rachunkach bankowych a także urzędów, organów administracji publicznej, organów administracji samorządowej, organów podatkowych oraz innych przedsiębiorstw i instytucji.
 
W ramach swojej pracy, nasza kancelaria komornicza korzysta niezbędnych narzędzi informatycznych ułatwiających i przyśpieszających wymianę informacji.

W ramach swojej pracy, nasza kancelaria komornicza korzysta niezbędnych narzędzi informatycznych ułatwiających i przyśpieszających wymianę informacji - główna aplikacja używana w kancelarii to "Komornik SQL" firmy Currenda,

Usługi elektroniczne

elektroniczny dostęp do następujących usług

EPU

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

link

EKW

Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych

link

ZUS

Platforma Usług Elektronicznych ZUS

link

EPUAP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

link

OGNIVO

Krajowa Izba Rozliczeniowa - OGNIVO

link

CEPiK

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

link

CEIDG

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Link

SISP

System Informacyjny Statystyki Publicznej (REGON)

Link

Kancelaria

funkcjonowanie kancelarii

Godziny pracy

Godziny pracy kancelarii:

poniedziałek od 7.30 do 15.30

wtorek od 7.30 do 15.30

środa od 9:00 do 17:00

czwartek od 7.30 do 15.30

piątek nieczynne

Komornik przyjmuje strony:

środa od 9:00 do 17:00

W sprawach pilnych komornik przyjmuje interesantów - po wcześniejszym uzgodnieniu,  poza ustalonymi dniami i godzinami przyjęć, jeżeli ważny interes strony wymaga niezwłocznego działania komornika stosownie do art. 30 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych

Rachunek bankowy

Wpłaty winny być dokonywane na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski SA O. w Chorzowie

55 10501243 1000 0022 6190 5109

dla przelewów zagranicznych kod swift (BIC): INGBPLPW
IBAN: PL55 10501243 1000 0022 6190 5109

Kasa jest czynna w godzinach pracy kancelarii

Uwaga! Przy dokonywaniu wpłat należy zawsze podawać nr sprawy oraz imię i nazwisko lub nazwę firmy, której wpłata dotyczy

adres

41-506 Chorzów

ul. Gałeczki 61

telefon

451 646 657

EPUAP

/KSR_Gizinski/ezbiegi

EPU ID

866

NIP

627 276 91 08

Wskazówki dojazdu do kancelarii