Wnioski egzekucyjne

Do wniosków składanych do OPS w Chorzowie, o przyznanie świadczeń, nie trzeba dołączać  zaświadczeń wydanych przez tutejszego komornika. We wniosku należy wskazać komornika prowadzącego sprawę oraz jej numer. Zaświadczenia przesłane będą przez komornika bezpośrednio do ośrodka - drogą elektroniczną.
W przypadku składania wniosków do innych ośrodków należy dołączyć do nich odpowiednie zaświadczenia, po uprzednim otrzymaniu ich od komornika.

Wnioski

Wnioski i formularze do pobrania

formularz skargi na czynności komornika

pobierz

wniosek egzekucyjny - Km

pobierz

wniosek egzekucyjny Kmp - alimenty

pobierz

wniosek o podwyższenie alimentów

pobierz

wniosek o umorzenie egzekucji - alimenty

pobierz

wniosek o wydanie zaświadczenia - alimenty

pobierz